انیمیشن گسترش مذاهب طی بیست قرن (۲۰ ثانیه)

Cartoon Crisis? بحران كارتون

ما كسانى بوديم كه زندگى را روى زمين خلق كرديم، شما ما را به عنوان خدا اشتباه گرفتيد. اكنون اسرار مذاهب اصلى را افشا مى كنيم

"We were the ones who designed all life on earth "You mistook us for gods"

خودم امام زمانم!  بازتاب

سه حلقه‌ی اصلی تبعیض درحكومت دینی  گذار

آثار دکتر مسعود انصاری پیرامون اسلام

 

احاديث و رواياتِ غدير خم در بحارالانوار علامه مجلسی

 

Government & Religionتلاقى دولت و مذهب

 

Farvardyn-Religion in Ancient Persiaدين با ستانى پرشيا

 

Atheistsبی خدایان  

 

Zoroastrian Communityزرتشتيان

 

Zoroastrian Links

 

ترجمه فارسى قرآنQur'an in Persian

 

 

George Carlin on(God and religion)

 

 

 

 مصاحبه با نشريه کانون پژوهشى نگاه

 مقوله  رياکارانه "مذهب رسمى" ، و از آن بدتر تبليغ اين مقوله، يک رکن تداوم فاجعه‌اى است که در ايران و کشورهاى اسلام‌زده جريان دارد.

جامعه ايران احتياجى به لوتر [Martin Luther] و کالون [John Calvin] ندارد، چون حاکميت اسلام بر آن نه يک هژمونى عقيدتى، روانشناسانه و ساختارى، بلکه يک سلطه سياسى و پليسى است که به طرق سياسى برانداخته خواهد شد.

 مذهب، ايدئولوژى رسمى يک دولت فوق‌العاده خشن در ايران است.

فرد در اسلام،... بى‌حقوق و بى‌حرمت است. زن در اسلام بَرده است. کودک در اسلام در رديف احشام است. عقيده آزاد در اسلام معصيت و مستوجب عقوبت است. موسيقى فساد است. سکس،..  گناه کبيره است. اين دينِ مرگ و خون و عبوديت است.. بيشتر اديان را بشريت آزادانديش و آزاديخواه در طول صدها سال در قفس کرده است. اين يکى را هرگز نگرفتند و مهار نکردند. چرخ ميزند و نکبت ميآورد. .

 ابعاد اين جنايات و اين هالاکاست [halocaust] چنان است که حتى در ميان صف اسلاميون هم کسانى پيدا ميشوند که نميخواهند مسئوليت اين همه پليدى و زشتى را بر عهده بگيرند.. "اسلام راستين" و رابطه آن با "اسلام پراتيک"..  نهايتِ بى‌حرمتى به عِلم و به شعور اجتماعى انسان زمان ماست،...

آيا موقعيت زنان و حجاب اجبارى، جزو فرهنگ و هويّت‌شان است?. آيا به نظر شما، مردم ايران مسلمانند؟ آيا سنگسار يک رسم  مردم ايران است?،آيا  ايران کشورى اسلامى است؟

 کسى که جامعه ايران را جامعه‌اى اسلامى نام ميگذارد، درست نظير کسى که آن را آريايى، شاه پرست، ايرانى، شيعى و غيره توصيف ميکند،....

معلوم است که رژيم اسلامى بايد جامعه ايران را جامعه‌اى اسلامى توصيف کند، تا به وجود يک حکومت اسلامى در جامعه رنگ مشروعيت بزند. واقعيت اين است که اين اسم‌گذارى و دسته‌بندى کاذب است. هدف اين اسم‌گذارى، از هر سو که باشد، اين است که کاراکتر اسلامى قوانين و مناسبات حاکم بر جامعه ايران، نه محصول يک تحميل و فشار سياسى، بلکه ناشى از نگرش و بارورهاى خود مردم قلمداد شود.

 به خرافاتى که با آنها در حال جنگم و زجر انسانها را در چنگال آن ديده‌ام، احترام نميگذارم. مصاحبه با نشريه کانون پژوهشى نگاه

 

 

 

Kavehکاوه آهنگر

Yahoodيهود  

Sufiصوفى

 

گزارشی درباره مذهب در سايت ها و وبلاگ ها / مبلغان جدید خدا (بابک مهدیزاده)

 

 

فال صداي کوچک

 

استخاره با قرآن

 

The Qur'an قرآن

حدیث در تصویر

Farsi Bibleانجيل فارسي

CATHOLIC ENCYCLOPEDIA Arianismفرهنگ كاتوليك

جمع آوری قرآن

BAHAI Radio Internationalبهائى

 

 

SM

BUDDHISMبودا

Sheikh Ali Tehraniشيخ على تهرانى

Hossein Ali Rashedحسينعلى راشد

Islamic social rulesقوانين اسلامى

Ali Shariatiعلى شريعتى

Makarem Shiraziمكارم شيرازى

Ramadan on the Netرمضان

 

خواندن  کتاب دکتر شجاع الدين شفا

خواندن  کتاب بيست و سه سال

 

ايمان کافر

 

امتناع يک مسلمان کانادايي از پذيرفتن افکار خشک و توخالي تحت عنوان اسلام[ audio ] (rm) صدا | (wma) صدا [ 4:05 mins ]
ارشاد منجي

 

$50.000 to disprove my accusations..I am not wealthy. But..

 

 

BAHA'I FAITH

 BUDDHISM

CHRISTIANITY

DRUIDISM

ENOCH

GNOSTICISM

HINDUISM

ISLAMIC ~ MUSLIM

JAINISM

JUDAISM

KABBALAH ~ TREE OF LIFE

MAGI

MANICHAEISM MARY MAGDALENE

MIRACLES APPARITIONS

JESUS - MARY

 

 

مذاهب

www.PersianCultureS.com

 

 

CROSSES OF LIGHT

CRYSTAL TEARS

HEALING WATER / WELLS

HINDU DRINKING MILK MIRACLE

WEEPING STATUES - BLOOD, OIL, WATER

MOSES PROPHECIES

UFO AND ALIEN SIGHTINGS

ASCENDED MASTERS

ANGELS

MITHRAISM

MOSES

PANTHEISM

SHINTO

SIKHISM

TAOISM - LAO TZU

WICCA PAGANISM

ZOROASTRIANISM

 

 

Stop internet censorship

 

 

Keep us informed!!

 

 

 

 

 

Iran. Live Persian Web Broadcasts

 

 

Automobile اتومبيل

Computer كامپيوتر

 

 

 

 

 

 

Women زنان ايران

 

Iran-Weatherهواي استانها و شهرهاى ايران
 
 

Worlds movie festivalsجشنواره هاى سينمائى در جهان 

 

 

 
 
 

To share your thoughts with others or to register your FREE email Account click here:

 

Tell our Friends about www.PersianCultureS.com

 

 

اگر مايل هستيد ما را در صفحه لينک سايت خود قرار دهيد، می توانيد از نشان زير استفاده کنيد

You may use a thumbnail graphic of the PersianCultureS.com logo if you wish to create a link to the PersianCultureS.com website on your own page.

 

Add this site to your favorites

www.PersianCultureS.com