رستوران شاندیز گریل

جهت پذیرایی از هموطنان عزیز دعوت می کند.

 برای صرف غذا های لذیذ ایرانی و میهمانی ها، سالن زیبا و خانوادگی شاندیز را متعلق به خود بدانید.

Shandeez Grill offers a fresh and comfortable approach to Persian cuisine in a vibrant,

comfortable setting. Come enjoy the ultimate Persian food in our menu selection.

Photos