ترانه های خاطره انگیز بهاری Old Persian Songs for New Year

با آرزوی سالی زیبا و پر از صلح برای جهان

 

ویگن: شکوفه می رقصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری

پوران: گل اومد بهار اومد می رم به صحرا عاشق صحرایی ام بی نصیب و تنها

الهه: بهار اومد پنجره ها رو وا کن آسمونا نگاه کن

دختر فراشباشی.. با پیرهن آی خش خشی.. عشوه و ناز می فروشی.. عاشقته می کشی یار.. عاشقته می کشی

گلوریا: دونه ی انارم دونه ی انارم آی شکوفه ی بهارم

ای گل نازم نغمه پردازم نوای سازم با تو می سازم من

سمنو: گرم و داغ و خوب و شیرین... سمنوی پای هفت سین 2
بدو هفت سین بچین     آی مهین آی گلین آی ملوک درازه
آی مهین آی گلین آی ملوک درازه
خدا از برات بسازه..
اینا سیره هم پیازه...  شکر خدا که شد دوباره ....

چهار شنبه سوری: از رو آتیش بپر بیا برگرد برو از سر بیا بگو بگو با من بگو سرخی تو از من زردی من از تو