به تهران، ایران خوش آمدید  Welcome to Iran, Tehran

تهران ، شهر آزاردهنده!

جذابیت های تهران!

هوای تهران در وضعيت هشدار

همه مردم دچار عوارض آلودگی هوا می ‌شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A woman wears a mask to protect herself from pollution in central Tehran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس: یک اتوموبیل روزانه چقدر هوا را آلوده می کند

 

خودكشي جمعي در پايتخت ايران!
 

آلودگي هوا خاك مي‌خورد

خطر هواي آلوده براي جنين

 ماشين‌تان گازسوز است؟

 ... بوزيد اي بادها

 اگر باد نيايد!

 شهري در غبار

 چشم به راه هواي پاك

 نفس نکش، می میری!

 يورش قاتلين معلق

اجراي طرح جهادي هواي پاك در تهران

تهران در ازدحام آلودگي‌هاي محيطي

 زنگ هوای پاک در مراکز معاینه فنی

 سخت نفس مي‌كشيم

 كابوسي به نام آلودگي هوا

 مي‌آيند با پیل‌هاي سوختی

مه مي‌رود؛ "دود مه" مي‌آيد

 

Iranians Get Killed by Mullahs or Pollution Persian Journal, Iran - Air pollution has killed more than 3000 people during one month in the Iranian capital, Tehran, according to a local official.

Pollution Said To Kill 3600 A Month In Tehran HULIQ, NC - An Iranian official has said that air pollution has directly or indirectly killed 3600 people in just a month in, Tehran. ...
Pollution kills thousands in Tehran MWC News, Canada -.Air pollution has killed more than 3000 people during one month in the Iranian capital, Tehran, according to a local official. ...
Pollution crisis forces Iran to clean up airSydney Morning Herald, Australia OFFICIALS in Iran have warned that the notoriously polluted air of its capital could cause a catastrophe, after figures showed 120 people a day had died ...
Iran smog 'kills 3600 in month'BBC News, UK -Air pollution is estimated to have killed nearly 10000 people in Tehran over a one-year period, including 3600 in a month, Iranian officials say. ...
Air Pollution In Iran Responsible For 3600 Deaths In One MonthAll Headline News -Tehran, Iran (AHN) - Hazardous air pollution has reportedly killed a total of 3600 people in a span of one month in the Iranian capital of Tehran, ...
Living with Tehran pollution is 'collective suicideEnvironmental Data Interactive, UK  Smog in the Iranian capital has been blamed by a top official for the deaths of 3600 people in last October alone. Mohammad Hadi Heydarzadeh, the director ...
Pollution kills 3600 Iranians in a month The News - International, Pakistan - TEHRAN: Air pollution has killed 3600 people in just a month in the Iranian capital Tehran, an official said on Tuesday, describing the city’s environmental ...

Air pollution blamed for killing thousands in Iran Kuwait Times, Kuwait -   About 10000 people were killed last year by illnesses related to air pollution in Iran's smog-choked capital, the Etemad-e Melli newspaper yesterday ...
Pollution Threat in Tehran 'bad As Huge Quake' Buzzle, CA - Officials in Tehran have warned that the city's notoriously polluted air could cause a catastrophe after figures showed 120 people a day had died from toxic ...
 

مرگ 4500 شهروند تهرانی بر اثر آلودگی هوا در آبان 85مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست با تشبیه زندگی در تهران به خودکشی دسته جمعی ،...

 

 

Video of the year: Iranian girl, kicks ... woman's ass دختر ایران

 

 "تاکسی ویژه نسوان"Photo: Islamic Republic Taxi  just for women

 

Copy  this link for your web or send it for your friends  به تهران، ایران خوش آمدید  Welcome to Iran, Tehran ايميل كنيم

 

                              

 

Thank you for your clips & articles * با سپاس از مطالب شما عزيزان از سراسر جهان

To share your thoughts with others or to register your FREE email Account click here: