حتمآ تا کنون صدای های (مخصوص) مترجم شخصی احمدی نژاد را هنگام ترجمه شنیده اید، اینهم تصویر وی.. آیا نام این شخص را می دانید؟

ویدئو: ملاقات در آسانسور با کامران دانشجو وزیر علوم رژیم اسلامی کلیک

وی فارغ التصیل رشته میکروب ‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی است. او پیش تر سردبیر سایت اطلاع‌رسانی اجتماعی و فرهنگی میراث آریا و سایت خبرگزاری مناطق آزاد بنا بود و همچنین سردبیر نشریه پارسه بوده است. اردکانی با پنج سال سابقه کاری در سازمان میراث فرهنگی ، فقط بیست۲۰ روز پس از انتصابش به معاونت موزه ملی ایران مدیر این موزه شد. وی یکی از گزینه های احتمالی سازمان ملی جوانان نیز بوده است.
آزاده اردکانی،
معلم زبان انگلیسی اسفندیار رحیم‌ مشایی و حمید بقایی بوده است

صفحه فیسبوک: عشق بازی در آسانسور با کامران دانشجو کلیک

آزاده اردکانی، اسفندیار رحیم‌ مشایی، احمدی نژاد

اسفندیار رحیم‌ مشایی، هدیه تهرانی، آزاده اردکانی

آزاده اردکانی رئیس موزه ملی ایران در رژیم اسلامی شد

ماجرای آزاده اردکانی

Video: Larry King asked Ahmadinejad About Election Protests In Iran 1   2   3   4   5  Sep/ 25/09

Click to return to the page