Panthera Leo Persicus شیر ایران

شیر یکی از مشهورترین ساکنین ایران است. مدتی است که نسل این موجود زیبا و قدرتمند را، در سرزمین ایران از میان برده اند.

مشخصات
شیر ایران:

شیر شب گرد هست و از حس بویایی قوی برخوردار.

شباهت شیر از نظر ویژگی فیزیکی و رفتاری به سایر گربه سانان زیاد است؛ چشمهای درشت ، گوشهای نسبتاً کوچک ، سر کوچک و پوزه کوتاه  از این ویژگیها هستند.

 زیستگاه شیر ایران: مناطق جنگلی ، بوته زارها و علفزارهای نزدیک به آب واقع در نواحی جنوب زاگرس و خوزستان زیستگاه شیر ایرانی بوده است.

در گذشته پراکندگی وسیعی در مناطق جنوب و جنوب غربی ایران ، از جنگلهای اطراف رودخانه کرخه ، دز، کازرون به طرف مسجد سلیمان ، رامهرمز ، بوشهر ، کازرون تا دشت ارژن واقع در غرب شیراز بوده است.

اندازه: طول سر و تنه 150 تا 190 سانتی متر، دم در حدود 100 سانتی متر و وزن آن 150 تا 250 کیلوگرم.
موهای کوتاه، بدن به رنگ زرد بدون لکه یا نوارهای راه راه.

شیر نر ، یال نسبتاً کوتاه (در مقایسه با گونه آفریقایی ) با موهای سیاه وزرد.

دم بلند با دسته ای از موهای سیاه در انتهای آن.

دست ها پنج انگشت و پاها چهار انگشت دارند که منتهی به ناخن های بلند و تیز می شوند.

بالشتک های کف دست و پا به شیر کمک می کند که به آرامی به طعمه خود نزدیک شود.

سبیل ها به عصب ارتباط دارند و برای عبور از زیر یا کنار چیزی مخصوصا در تاریکی شب اهمیت دارند.

حس شنوائی شیر بسیار قوی و حس بویائی متوسط دارد و به عکس سگ سانان کمتر بواسطه بوئیدن طعمه خود را تعقیب می کند.

غذا: شیر طعمه خود را از طریق کمین کردن در مسیر و پرش ناگهانی و دویدن صید می کند.

 زندگی: شیر بصورت اجتماعی زندگی می کند و قلمرو خود را بوسیله ادرار، مدفوع و خراشیدن درختان متمایز می کند.

ازدیاد نسل: در فصل جفت گیری ، نر و ماده در کنار هم دیده می شوند.  به ندرت جفت گیری شیر با ببر و شیر ماده با پلنگ نر در باغ وحش ها دیده شده است.

محل فعلی: تا سال 1322 ، دسته های 2 تا 5 تایی شیر ایرانی در بیشه زارهای جنوب شوش دیده می شده است. اما از سال 1321 خورشیدی که آخرین شیر ایرانی در شمال غربی دزفول شکار شده ،  دیگر اطلاعی مبنی بر مشاهده این موجودات ثبت نشده است. با وجود دلایل شکار  یا طعمه های مسموم ، قطع درختان جنگلی و اکثر مکان های طبیعی شیر ایرانی در ایران از بین رفته اما هنوز گروهی از آن همچنان در جنگل حفاظت شده گیر در شمال غربی هندوستان به حیات خود ادامه می دهد.
و اینک: متاسفانه شیر ایران که نقش آن نماد هویت ملی ایران و ایرانیان است در سال های اخیر چنان از سوی رژیم با بی مهری مواجه شده که علاقمندان شیر در هندوستان به راحتی  نام علمی شیر ایرانی را از
Panthera Leo Persica به شیر هندی Panthera Leo Indiaca تغییر داده اند.

 

کاش نسل حاضر و آیندگان با دانش و هوش خود اجازه تکرار این سرنوشت را برای سایر گونه های زیست در ایران را ندهند.

 

 

Photos: Panthera Leo Persicus تصاویر شیر ایران

فرهنگ هاى اقوام ایران Persian Cultures

Persian cultures

Panthera Leo Persicus شیر ایران

Persepolis on fire تصویر: تخت جمشید در آتش

تصویر: خشایار شاه و  استرهمسر یهودیش Ahasuerus & Esther

عراق درگذشته فقط بخشي از، يک استان ايران بود

معنی نام کشورها Countries name meaning

 

Thank you for your clips & articles با سپاس از كليپ ها ومطالب شما عزيزان از سراسر جهان