fully recognize and respect freedom of the press and expression

محاکمه سعید مرتضوی دادستان رژیم جمهوری اسلامی در تهران

سعید مرتضوی دست به سینه ی علی خامنه ای، دادستان تهران است، از سهمیه بسیج به دانشگاه آزاد اسلامی شهر تفت رفته و در سن نوزده سالگی دادیار و پس از نه ماه در سن بیست سالگی او را رییس دادگاه حقوقی رژیم جمهوری اسلامی کردند. سپس قاضی دادگاه مطبوعات و شهرتش از آن جا آغاز شد که تمام روزنامه های منتقد را در نقش قاضی مطبوعات توقیف و نابود کرد. سید محمود شاهرودی که بعد از لغو تابعیتش در عراق  توسط علی خامنه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شده بود در اولین گام تصمیم داشت که مرتضوی رابه دلیل تخلف های بی شمارش برکنار کند، اما در ملاقات با علی خامنه ای با مخالفت وی مواجه شد که گفته بود: یک قاضی قاطع و خوب داریم، او را هم می خواهید برکنار کنید!؛ و سپس زهرا كاظمى خبرنگار را، در زندان.... و و و ...

 

از نحوه دستگیری کسانی که یک دختر را ربوده و قصد داشتند که با او عمل منافی عفت انجام دهند سخن گفت و توضیح داد که در اثر پیگیری این پرونده و پرونده های مشابه از سوی وی که انگشت اتهام را متوجه برخی از شخصیت های سیاسی و روحانی کرده است، هجمه گسترده ای از سوی افراد متنفذ استان علیه وی صورت گرفته تا جائیکه در اثر این فشارها قرار است که او را از پست کنونی اش برکنار نمایند.(گرچه این اظهارات در حضور چند تن از شهود از جمله رابط قوه قضائیه در مجلس صورت گرفته است،فتحعلی زاده می گفت که اخیرا با دادستان پیشین تبریز در این خصوص تلفنی صحبت کرده است و او که پس از برکناری از سمت دادستانی هم اکنون معاونت رئیس دادگستری آذربایجانشرقی را بر عهده دارد، اعلام کرده است که اگر از من اسم برده شود همه چیز را تکذیب و انکار خواهم کرد!!). گرچه از قدیم گفته اند که دیوار حاشا بلند است، اما گاهی بدلیل وجود قرائن و شواهد مختلف، انکار واقعیت ها قدری دشوار خواهد بود..

Copy  this link for  your web or send it for  your friends محاکمه سعید مرتضوی دادستان رژیم جمهوری اسلامی در تهران

تصویر و چهره روز در کشور جمهوری اسلامی

پول نفت، حقوق و ثروت ملی ایرانیان، برای همیشه به چنگ ( علی خامنه ای) ریخته شد

افشا پرونده های دزدی و فساد روحانیون حاکم در ایران، توسط خودشان( با نام و فیلم) و زندانی کردن افشاگر..

دروغی دیگر از نوع رژیم سر در زیر برف جمهوری اسلامی Fake Documents by Islamic Regime of Iran

رژیم جمهوری اسلامی باز هم روزنامه نگار آزاده دیگری را دار زد

دستور بازداشت ابراهیم یزدی توسط رژیم جمهوری اسلامی

محمد خاتمی، باز کاندیدای رییس جمهوری، رژیم اسلامی شد

Fashion versus Islamism  رویاروئی  مد  و  اسلامیسم 

قتل"به نام خودکشی در بازداشتگاه امر به معروف؟

Zahra Kazemi died in custodyi زهرا كاظمى

پسر ایرانی و سینه‌ی کانادایی Iranian Boy & Canadian Breast

Sigheh, Islamic Temporary marriage صیغه

Cartoon Crisis ? بحران كارتون

در جامعه مرد حاكم

خليج فارس یا خليج مسلمانان Persian Golf or Moslem Golfشرکت احمدی نژاد در کنفرانس خلیج ع.ر.ب.ی

The 70 Million Goats هفتاد میلیون بزغاله

Pino nejad پینو نژاد 

منابع نفت و گاز ایران Oil & Gas Resource in Iran

       

ویدیو آرشیو Video Archive             تلویزیون Television                   رادیو Radio

USA: Television Channels in the United State of America           Television Channels in the World

هواى ايران Iran-Weather

 موسیقی جدید ایران New Persian Music

مجموعه كامل سايت های دولتی ایران

Thank you for your clips& articles با سپاس از كليپ ها ومطالب شما عزيزان از سراسر جهان

Keep us informed!!

To share your thoughts with others click here: