پروژه قتل مردم ایران

تصویر و چهره روز در کشور جمهوری اسلامی

پول نفت، حقوق و ثروت ملی ایرانیان، برای همیشه به چنگ ( علی خامنه ای) ریخته شد

افشا پرونده های دزدی و فساد روحانیون حاکم در ایران، توسط خودشان( با نام و فیلم) و زندانی کردن افشاگر..

رژیم جمهوری اسلامی باز هم روزنامه نگار آزاده دیگری را دار زد

دستور بازداشت ابراهیم یزدی توسط رژیم جمهوری اسلامی

محاکمه سعید مرتضوی دادستان رژیم جمهوری اسلامی در تهران

محمد خاتمی، باز کاندیدای رییس جمهوری، رژیم اسلامی شد

Fashion versus Islamism  رویاروئی  مد  و  اسلامیسم 

قتل"به نام خودکشی در بازداشتگاه امر به معروف؟

Zahra Kazemi died in custodyi زهرا كاظمى

پسر ایرانی و سینه‌ی کانادایی Iranian Boy & Canadian Breast

Sigheh, Islamic Temporary marriage صیغه

Cartoon Crisis ? بحران كارتون

در جامعه مرد حاكم

خليج فارس یا خليج مسلمانان Persian Golf or Moslem Golfشرکت احمدی نژاد در کنفرانس خلیج ع.ر.ب.ی

The 70 Million Goats هفتاد میلیون بزغاله

Pino nejad پینو نژاد 

منابع نفت و گاز ایران Oil & Gas Resource in Iran

       

ویدیو آرشیو Video Archive             تلویزیون Television                   رادیو Radio

USA: Television Channels in the United State of America           Television Channels in the World

هواى ايران Iran-Weather

 موسیقی جدید ایران New Persian Music

مجموعه كامل سايت های دولتی ایران

Thank you for your clips& articles با سپاس از كليپ ها ومطالب شما عزيزان از سراسر جهان

Keep us informed!!

To share your thoughts with others click here: