Reports: Fully recognize and respect freedom of the press and expression

باز هم پرتاب لنگه کفش و اشیای مختلف به سوی احمدی نژاد ( این بار، مردم اورمیه ) Throwing shoes towards ahmadinejad in Iran, again

 

چهارشنبه چهاردهم اسفند، بعد از ظهر، محمود احمدی نژاد برای یک روز به اورمیه سفر کرد. احمدی نژاد حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر با کاروانی از اسکورت محافظانش از فرودگاه برای سخنرانی در استادیوم شهر اورمیه حرکت کرد، اما مسئله بسیار مهم، پرتاب کفش و اشیای مختلف مردم به سوی احمدی نژاد و همراهان احمدی نژاد و عکس العملل غیر قابل تحمل آنها بود. هنگام عبور کاروان گارد حفاطتی و احمدی نژاد٬ اتومبیل همراهان احمدی نژاد با پیرمردی تصادف کرد ولی احمدی نژاد و محافظان وی بدون توجه به پیرمرد زخمی، راه خود ادامه دادند، که مردم اورمیه از پیاده رو به خیابان ریخته و به سوی ماشین های آنها سرازیر شدند و جلوی اتومبیل های احمدی نژاد و همراهان را گرفتند. وقتی که آمبولانس همراه کاروان احمدی نژاد از کمک به پیرمرد زخمی خودداری نمود، بین مردم اورمیه و نیروهای لباس شخصی همراه کاروان احمدی نژاد برخورد شدید صورت گرفت. در این حرکت اعتراضی مردمی، وقتی احمدی نژاد از اتومبیل به سوی مردم دست تکان می داد، مردم عصبانی اورمیه، به سوی احمدی نژاد لنگه کفش پرتاب  کردند. مأموران گارد احمدی نژاد به سوی مردم اورمیه حمله کردند ولی علیرغم جستجوی فراوان شان، موفق به دستگیری هیچ کس نشدند، مردم بعد از اندکی در اول خیابان امام نیز، کلاه سیاه رنگ به سوی احمدی نژاد پرتاب کردند. همه مردم اورمیه شاهد این حرکات اعتراضی بودند و این موجب شد که اتومبیل احمدی نژاد به سرعت از محل فرار کند.

البته احمدی نژاد قبلا هم شاهد پرتاب کفش ایرانیان بوده، پیش از این در اعتراضات دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر در دسامبر 2006  هم لنگه کفش به سوی احمدی نژاد پرتاب شده بود. دانشجويان دانشگاه صنعتی اميرکبير در جريان سخنرانی محمود احمدی نژاد شعار می دادند و با پرتاب ترقه می کوشيدند او را از ادامه سخنرانی بازدارند و به او لنگه کفش پرتاب میکردند. به گزارش خبرنامه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، احمدي‌نژاد در واکنش به انفجار ترقه گفت: توپ، تانک، مسلسل، ديگر اثر ندارد. و در مقابل دانشجويان شعار دادند محمود احمدي‌‌نژاد، عامل تبعيض و فساد! دروغگو! برو بيرون!.