احمدی نژاد نماینده ایرانیها، بخصوص مخالفان جمهوری اسلامی نبوده و نیست.  قراری برای میهمانی بازی در کار نبود.  احمدی نژاد رفته بود تا در یک سخنگاه شرکت کند نظر مخالف  را بشنود و نظراتش را بگوید. ترازوی واقعیت و ظرفیت ها. دولت احمدی نژاد بايد از دولتهای غربی ياد میگرفت دمکراسی يعنی چه...

 

Copy this link for your web or send it to your friends  سفر 2008 احمدی نژاد به نیویورک Ahmadi Nejad's 2008/Trip to New York

http://www.persiancultures.com/news/ahmadinejad-iran-islamic-republic-president/newyork_trip_2008/september.htm

 

 

 

 

 

 

 

       

احمدی نژاد و بحران نابودی اسراییل Israel & Ahmadinejad Crisis

 

Keep us informed!!

To share your thoughts with others click here: