سالگرد 18 تیر Tir 18th Anniversary of The Iranian student protests of July 1999

Iranian people's protest against Islamic Republic Government of Iran

دانشجويان تحت فشارند تا مراسم ۱۸ تير را برگزار نکنند

تعطیلی ده روزه ی کوی دانشگاه در آستانه ی ۱۸ تیر

اعتراض دانشجويان مشهد: مي خواهند در سکوت به چپاول ادامه دهند

20 تیر 78 در دانشگاه تبریز مستقیما به دانشجوها شلیک شد ولی کسی نفهمید

کلیپ "رزمگاه پلی تکنیک" درسالگرد 18 تیر

 

 

عنان تا در کف نامردمان است     ستم با مرد خواهد کرد نامرد

دادگاه محاکمه‌ی یکی از متهمان 18تیر به روایت هادی خرسندی

عکس درگیرهای ۱۸ تیر ۷۸

عکسی که هیچوقت تکراری نیست (به مناسبت 18 تیر)

مجموعه ای از عکسهای وقایع 18 تیر سال 78

عکس+ خاطرات یک دختر عکاس از وقایع تیر 78

روایتی از ۱۸ تیر ۷۸ بسیاری از دانشجویان را از پنجره ها به بیرون انداختند! دانشجویان غافلگیر شده و از خواب پریده که حتی بسیاری از آنها در راهپیمایی شب قبل شرکت هم نداشتند..

دَرِ اتاق 263 - کوی دانشگاه ،(خاطره ی دانشجوی خوابگاه کوی دانشگاه)

و 18 تیر روز متفاوتی شد

روایت متفاوت ناطق نوری از پشت پرده 18 تیر

فیلم سخنان علی خامنه ای بعد از فاجعه ۱۸ تیر

بچه ها شرمنده ایم که ملت برای فیلم ده نمکی صف کشیدند

ده نمکی به خدا مادرم در انتظار من است

شماره 32 پیام امروز(ویژه نامه 18 تیر)

نامه پدر و مادر اکبر محمدی در مورد وضعیت جسد وی

Copy & send this link for your friends  Tir 18th Anniversary of The Iranian student protests of July 1999

Sigheh, Islamic Temporary marriage صیغه

Islamic Regime's President news-Ahmadi Nejad اخبار رئيس جمهور رژيم اسلامى