Fully recognize and respect freedom of the press and expression.

 

سخنرانی احمدی نژاد در استان خراسان رضوی، مبنی بر ظهور دستی در آینده نزدیک در خاورمیانه به عنوان علت اشغال نظامی عراق و همچنین ارتباط دادن پیروزی انقلاب به صرف خواسته امام زمان که از صدا و سیما پخش شد، و بحث ها...